โปรแกรมดีๆใน Windows

โปรแกรมดีๆใน Windowsเชื่อหรือไม่ว่าการใช้งานระบบ Windows eloopที่เราคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี และเชื่อว่าโปรแกรมดีๆที่มีในเครื่องนั้นเคยผ่านมาเรามาหมดแล้วนั้นเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องเอาเสียเลย นั่นก็เพราะในระบบ Windows ที่เราใช้กันอยู่นั้นมีโปรแกรมดีซ่อนอยู่และน้อยคนจะเคยใช้ โดยการที่เราจะใช้โปรแกรมเหล่านั้นได้ เราจะต้องใช้ระบบคำสั่ง โดยการเข้าไปที่ icon Windows ด้านล่างซ้ายของจอ แล้วเลือก  All Program จากนั้นเราก็ไปที่ Accessories หา Dos Prompt แล้วกดเลือกเข้าไป ที่นี้เราก็เลือกป้อนคำสั่งของโปรแกรมที่เราอยากจะใช้จากคำสั่งข้างล่าง ดังต่อไปนี้

โปรแกรม bootcfg โปรแกรมนี้จะทำหน้าที่ในการรายงานค่าของการ boots ตัวเองของระบบ Windows ขึ้นมา
โปรแกรม driverquery โปรแกรมนี้มีไว้เพื่อการรายงาน driver ที่พบในระบบ Windows ในขณะนั้นนั่นเอง
โปรแกรม getmac โปรแกรมนี้จะมีหน้าที่ในการรายงานที่อยู่ของ media access control (MAC) และ list รายชื่อของ network protocol ต่างๆที่มีความสัมพันธ์กับ network card ในคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่อง
โปรแกรม gpresult โปรแกรมนี้จะเป็นโปรแกรมที่ทำหน้าที่ในการรายงานการกำหนดค่าของ Group ต่างๆ
โปรแกรม Policy โปรแกรมนี้จะแสดงนโยบายและข้อกำหนดต่างๆของการใช้งานระบบภายในเครื่องคอมพิวเตอร์
โปรแกรม netsh โปรแกรมนี้คือโปรแกรมที่ทำให้เราสามารถใช้งานรูปแบบการติดต่อด้วยระบบ TCP/IP ได้
โปรแกรม schtasks โปรแกรมนี้จะทำหน้าที่ในการรายงานโปรแกรมที่ทำงานจนครบตามกำหนดเวลาที่ระบุไว้
โปรแกรม systeminfo โปรแกรมนี้จะทำหน้าที่ในการรายงานเกี่ยวกับรายละเอียดของระบบภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรานั่นเอง

ใครเพิ่งรู้และอยากลองใช้ก็ไปลองได้ ไม่ทำให้เกิดอันตรายใดๆทั้งสิ้นด้วย